Prosjekt Nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo var et samarbeidsprosjekt med Veidekke Entreprenør for levering av de komplette grunnarbeidene. Kontrakten omfatter spunt, peler, rive- og gravearbeider i tillegg til betongarbeider og bunnplate. Kontrakten er fordelt 50/50 mellom Veidekke og Kynningsrud.

Mender: ca. 1.200 kvm spunt, 12.500 meter stålkjernepeler i dimensjon Ø90 – Ø200 og ca. 2.000 meter stålrørspeler i dimensjon Ø508 – Ø711.

Signaturbygget «Lambda» oppføres øst for Operabygget og vil i stor grad fundamenteres på peler i sjøen. Dette medfører boring og pelearbeid fra lekter, og arbeid innenfor sikkerhetssonen til tunnelen som ligger nedsenket under Bjørvika. Det kreves stor presisjon og nøyaktighet for å etablere skråpeler med helning opp til 26 grader, og så nærme som 6 meter fra tunnelveggen.

Med en prosjektert levetid på 200 år settes det strenge krav til kvalitet og dokumentasjon i alle ledd. Det samme gjelder for planlegging, oppfølging og gjennomføring av alle involverte i prosjektet. Dette gjelder blant annet krav til sveisekontroll, toleranser for avvik, arbeidsprosedyrer og krav til personell.

Kynningsrud Fundamentering har vært involvert fra et meget tidlig tidspunkt i prosjektet, og kom med forslag til en forbedret løsning for spunt rundt kjelleren, en løsning som byggherren valgte å benytte seg av.

Film fra byggingen av hele bygget ser du her

Fakta

Navn:Nye Munchmuseet
Byggherre:Oslo Kommune ved Kultur- og idrettsbygg
Kunde:Veidekke Entreprenør AS
Byggeår:2015-2016