Oslo Sivile Lufthavn har siden åpningen i oktober 1998 hatt sterk trafikkvekst, og etter vel 12 års drift må kapasiteten utvides med 50%. Kapasiteten utvides til å håndtere 28 millioner passasjerer i året.

Dette gjøres ved at Terminalen bygges ut og får en ny pir med plass til flere fly. Terminalen får også ny avgangs- og ankomsthall og nytt bagasjeanlegg. Utvidelsen er forventet å stå ferdig sommeren 2017 og totalrammen for ferdig prosjekt er ca. 12,5 milliarder kroner.

Stor oppgave for Fundamentering

NCC Construction har fått entreprisen for grunn og betong for utvidelsen av sentralbygningen mot vest. I den forbindelse skal Fundamentering levere og ramme 11.000m2 spunt. Sammen med Hallingdal Bergboring AS skal det bores 570 stk løsmassestag a 25m. Det betyr også montering av drøye 150 tonn med puter.

– Vi forventer å omsette for cirka 30 mill kroner, forteller prosjektleder Fredrik Martinsen.

Dette er en fin svevespuntjobb med flere lange og rette vegger. Det skal bli spennende å se rammekapasiteten til ABI Mobilram og Junttan PM25H med vibro ICE18RF. Det kan være utfordringer grunnet lav grunnvannstand, men Martinsen ser alikevel muligheter for rekordproduksjon!