Oppdragsgiver :    Consto Anlegg AS

Byggherre : Sporveien Bussanlegg AS

Oppstart : April 2024

GEO ferdig  : Juni 2024

Prosjektet ferdig :  Våren 2025

Nøkkeltall : Stålkjerner : Ø90,   ca 1.870 lm

 

Sporveien Bussanlegg AS skal etablere et nytt – helelektrisk – bussanlegg i Frogn kommune.

GEO Fundamentering & Bergboring AS, avd Fredrikstad har fått i oppdrag å sette 110 stk stålkjerner på til sammen 1.870 lm – og vi starter arbeidene i april.

Anlegget skal tilrettelegges for inntil 60 bussoppstillingsplasser, og skal dekke Ruters kapasitetsbehov for bussdrift i området.

I tillegg til å ivareta bussoperatørens driftsadministrasjon med en kontordel, vil det nye anlegget også omfatte verksted, tilhørende delelager og vaskehall, kantine- og opplæringsfasiliteter for sjåførene.

 

Fylkeskommunen estimerer at utfasingen av diesel- og biodrivstoffsbusser vil redusere klimagassutslippene med 31 440 tonn CO2-ekvivalenter.