I Kynningsruds lokaler i Halden var over 100 personer invitert til å feire mottakerne av Hjørnestenprisen, en pris som henger høyt og som fram til nå bare har vært delt ut til seks personer. Pål Sanne og Ivar Kynningsrud leder henholdsvis Prefab og Fundamentering, divisjoner som har hatt stor og positiv utvikling. Det er første gangen prisen deles ut til toppledere.

Juryens begrunnelse for prisutdelingen

Pål Sanne:
Du er ror, vinger og hjørnesten i Kynningsrud.
Med store kunnskaper, tydelig og god ledelse har du staket ut en stø kurs for Prefabdivisjonen.
Gjennom lang tid har du stått i spissen for en fantastisk utvikling.
Du er en bauta som identifiseres med ærlighet, lojalitet og stort engasjement.

Ivar Kynningsrud:
Du er ror, vinger og hjørnesten i Kynningsrud.
Dine store kunnskaper og ditt sterke engasjement har bidratt til vår vekst og framgang.
Med meningers mot og involvering skaper du utvikling i din organisasjon.
Du er et forbilde som gjennom flere tiår har vært en bauta i vår organisasjon.

Kynningsruds Hjørnestener gjennom årene:

Knut Sahlberg (2009)
Ole Jørgen Norén (2009)
Kjell Finstad (2010)
Martin Olsen (2010)
Rino Humlekjær (2011)
Hans Carlsson (2011)
Ivar Kynningsrud (2013)
Pål Sanne (2013)

Gratulerer!