Hver tirsdag kl. 7.00 samler alle medarbeiderne seg i grupper på sitt eget prosjekt for å avholde HMS-kvarteret. Her går man gjennom et fast skjema hvor ulike sikkerhetsaspekter blir vurdert og diskutert. «Er det behov for nye SJA-er denne uka? Er førsthjelpskrinet på plass og i orden? Er brakkeforholdene akseptable?». Dette er noen av spørsmålene som blir gjennomgått. Skjemaet blir samlet inn og registrert. Tirsdager kl. 7.00 sendes også ofte en SMS til alle medarbeiderne om ting om skal tas opp i HMS-kvarteret.  «I dag går vi gjennom kapittel 4 i Sikkerhetshåndboka» eller «I dag setter vi fokus på kjemikalier i containeren».

HMS-kvarteret er kommet for å bli, og har blitt et svært nyttig verktøy for Kynningsrud Fundamentering for å skape en «godkultur» innenfor HMS og for å realisere begrepet «Først HMS!».