I 2014 inviterte Kynningsrud alle ansatte til å være med å foreslå mottaker av veldedig gave. Vi mottok flere gode forslag, og etter nøye vurdering besluttet ledergruppen og tillitsvalgte i fellesskap å opprettholde samarbeidet med NSP Aid i tre år framover.

Gir varige verdier til de fattigste blant de fattige

Gavene gitt til NSP Aid i 2011-2013 har generert varige verdier for barnehjemsbarn i Kenya. Gunnar Hamnøy, som er leder for NSP Aid, forteller hva slike pengegaver betyr for barna.

– Det som har skjedd på barnehjemmet Faraja Childrens Home siden 2011 er nesten som et eventyr. Barna vokser og trivselen er stor, de største barna er nå 17 år og de minste 9 år, forteller han.

Fordeles over tre år

Intensjonen er å bygge bolig for barnehjemsbarna som vokser ut av barnehjemmet, og å kjøpe eiendom og bygge bolig for foreldreløse barn i Kibiraslummen i Nairobi for midlene de mottar de kommende årene (2014-2016). Fattigdommen og nøden er så stor i slummen at flere av barna blir jaget ut i prostitusjon allerede som 10-åringer.

Vi hos Kynningsrud er med gaven med på å hjelpe flere av fattigste blant de fattige til å få et verdig og godt liv. NSP Aid og Kynningsrud vil samarbeide tett om forvaltningen av gaven.

Medarbeiderne og bedriftene bidrar sammen

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger eksternt og internt de siste årene fordi både ansatte og bedriftene bidrar til pengegaven. Medarbeiderne bidrar frivillig med 200 kr hver i året og selskapene i Kynningsrudgruppen bidrar slik at gaven totalt blir på en million kroner.

Både lederne og tillitsvalgte synes det er positivt at vi sammen bidrar til et samfunnsnyttig formål. Dette er i tråd med Kynningsruds visjon ”Gleden er å være til nytte”.

For ytterligere informasjon om barnehjemmet og NSP Aid – gå inn på www.nsp-aid.com

Se omtale i Halden Arbeiderblad