Orkla ASA samler alle sine selskaper i et nytt Orkla-hus i Drammensveien 149 på Skøyen. Prosjektet omfatter 19 500 kvm næring og 1 500 kvm bolig og blir et spenstig 16 etasjers tårn med sidebygning på 7 etasjer. I tillegg kommer en parkeringskjeller.

Byggestart i november

Byggestart er november 2016, og næringsdelen av prosjektet skal være ferdigstilt innen oktober 2018. Boligblokken vi stå klar for innflytting noe senere, i desember 2018. Prosjektet har høye miljøambisjoner og skal ved ferdigstillelse miljøsertifiseres i henhold til BREEAM NOR-Excellent.

Fundamenterer nytt signalbygg i Oslo-regionen

Kynningsrud Fundamenterings arbeider omfatter 3 500 kvadratmeter spunt med innvendig avstivning, 3 200 meter stålkjernepeler og 350 meter borede stålrørspeler.
Arbeidene vil bli ledet av formann Ronald Johnsen og anleggsleder Morgan Adolfsson. Spuntarbeidene starter første uka i november, deretter blir det seksjonsvis utgraving og avstivning før pelearbeidet tar til i førsten av februar. Kontrakten har en estimert verdi på drøye 21 millioner kroner for Kynningsrud Fundamentering.
– Vi takker for utvist tillit med nok en kontrakt for Skanska Norge, og ser frem til å bidra på Skøyens nye signalbygg, sier Kynningsrud Fundamenterings prosjektleder Fredrik Martinsen.