Vi er i gang med boring av 25 peler, 813 og 1016mm. Vi borer 25 peler med vår RM 20. Det bores over 5 akser, 2 på land og 3 ligger i vann. Pelene er til brua over Seutelvea, som er en del av nye R110.
Du kan lese mer om prosjektet Ørebekk-Simo her