Kynningsrud Fundamenterings Junttan PMx28 pelemaskin har rammet over en kilometer med stålrør med diameter på 700 mm og 800 mm. På grunn av lastbegrensninger på kaia måtte alt arbeid utføres fra flåte.

Utfordrende peling fra flåte

Med oppstart i slutten av november ble det med tanke på høststormene utfordrende å jobbe fra flåte, men vi kom heldigvis greit ut av det. Det var et par netter hvor sønnavinden stod på med over 25 m/s, men takket være en stor og stabil flåte, og et mannskap som var parat på nattevakt gikk det bra. Full drift for Bastø Fosen på kai 2 var også krevende, spesielt ved arbeidet på pelene nærmest ferja.

Til tross for utfordringer med både vær og ferjetrafikk kom vi i mål til tiden, takket være godt samarbeid med NRC og dyktig mannskap hos Kynningsrud Fundamentering.