Prosjekt OBOS Ulven

Første spuntnål er satt på vårt nye prosjekt for Veidekke på Ulven!

Spunten er AZ18-700, og lengdene på nålene varierer fra 8 til 24 meter. Totalt skal det spuntes ca1850 m2. Til dette bruker vi en Volvo EC300E, som det er påmontert en Movax SG-60V for å drive ned nålene. Vi håndterer lengder opp til 17,5 meter i en lengde. I tillegg skal det monteres ca 600 meter med UNP 400 og det skal bores ca 2000 meter med stag. Når dette er gjort skal det bores og rammes ca 4500 meter med rør i forskjellige dimensjoner.

Vi ser frem til et fruktbart og godt samarbeid med Team Veidekke DA.