Kvartalsmøtet har fast agenda, der lederne presenterer status innenfor HMS (skader, RUH, sykefravær, handlingsplan og gruppeavtale), drift og bemanning, planlagte investeringer og innkjøp for neste periode/år, økonomiske tall som omsetning, prosjekt- og resultatmargin samt ordrereserve, og status innenfor markedsarbeidet; prosjekter vi har vunnet siden sist, hvilke tilbud som ligger til avklaring og jobber som kommer framover.

Noen temaer skaper mer engasjement enn andre, og det er rom for spørsmål og diskusjoner.

Vi gjør litt mer

I løpet av året har vi vist frem alle videoene som er laget i forbindelse med  Kynningsruds målsetning om at vi «gjør litt mer» enn det nødvendige, både overfor forretningforbindelser og våre kollegaer. Noen av videoene er blitt vist flere ganger, de blir godt mottatt og flere kjenner seg igjen i de enkelte situasjonene. Videoene gir tips til hvordan vi kan leve opp til målsetningen.

Vi i Kynningsrud Fundamentering AS ser viktigheten av å kunne samles selv om det til tider er hektisk ute i produksjonen.