SOS-samtalen er et hjelpemiddel i arbeidshverdagen, og skal handle om sikkerhet. Den skal gjennomføres som en dialog, og utføres når som helst og hvor som helst. Som kollega stiller man åpne spørsmål om jobben som gjøres, slik at begge parter kan komme fram til løsninger for god og sikker utførelse av jobben.

I mindre grupper
På grunn av Covid-19 ble kick-off på tirsdag gjennomført prosjektvis. Dagen startet med visning av filmen «Samtale om sikkerhet – 2020-Mesterskapet». Deretter besvarte hver enkelt spørsmål om temaet på hver sin mobiltelefon i et aktiviseringsspill. Engasjerte medarbeidere var opptatt av hvilken plass de kom på blant kolleger, da resultatlisten ble vist umiddelbart etter fullført besvarelse. Temaet ble så diskutert i små grupper på 2 og 3 personer, og deretter i plenum.

Det var stor enighet om at samtaler om sikkerhet bør utføres ofte, både på lagsmøte om morgenen og ute på tomta. Sikkerhetssamtalen er med på å oppfylle visjonen om et skadefritt Kynningsrud.