Helse Sør-Øst RHF har gitt Veidekke oppdraget med å oppføre tre bygg for psykisk helsevern og rus for det nye sykehuset i Drammen.

De tre sammenhengende psykiatribyggene får et samlet bruttoareal på 18.500 m2 i tillegg til et uteareal på 7.000 m2

 

Dette er en del av Nytt sykehus i Drammen, og sykehuset skal tas i bruk i 2025. Det nye sykehuset på Brakerøya vil erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

GEO Fundamentering og Bergboring har fått jobben med å sette 4.000 lm stålkjerner og 7.000 lm HP-peler. Kontraktsummen er på ca kr 55.000.000,- og vi startet på prosjektet 2.mai og målet er at våre arbeider skal være avsluttet før 1.november 2022.