Nye maskiner gir godt fundament for utslippsfri fundamentering • Byggeindustrien

Nye Økern skole skal bli en unik og moderne ungdomsskole. Den nye skolen får åtte paralleller, og skal ha plass til totalt 840 elever. Barnehagen skal ha plass til ca. 140 barn fordelt på åtte avdelinger.

Veidekke og Geo Fundamentering & Bergboring, er i full gang med utslippsfri fundamentering.

Det skal ned 4000 kvadratmeter spunt, 25000 meter stag og 5000 meter stålkjerner.

Vi i Geo Fundamentering & Bergboring AS mener at det er fullt mulig å ha like god drift med elektriske maskiner, som med fossile maskiner når elektrisk infrastruktur er lagt til rette fra starten slik som her.