Remi Bjørkå / HMS leder GEO fundamentering & bergboring

Som HMS-leder hos GEO fundamentering & bergboring er jeg stolt over å kunne se tilbake på en vellykket HMS-uke som nylig ble avsluttet. Denne årlige begivenheten er en hjørnestein i vårt engasjement for å skape en trygg og trivelig arbeidsplass for alle våre ansatte.

I løpet av denne uken hadde vi som hovedtema refleksjon rundt de seks store fareområdene som er særlig relevante for bygg- og anleggsbransjen. Disse fareområdene, inkludert fallende gjenstander, store kjøretøy, elektrisk spenning, sprengning/eksplosjon, fall fra høyde og klemt/fanget-situasjoner, er alltid til stede i vårt arbeidsmiljø. Derfor var det avgjørende for oss å dykke dypt inn i dem og forbedre vår forståelse av risikoen de representerer.

Vårt fokus var å ikke bare identifisere farene, men også å utvikle effektive tiltak for å minimere dem. Vi begynte uken med en grundig presentasjon og video som dekket de seks store fareområdene. Deretter delte vi ukens temaer på daglig basis, med hverdagen fra tirsdag til torsdag viet til to fareområder av gangen. Våre morgenmøter ble utvidet for å inkludere målrettede spørsmål som oppfordret alle våre ansatte til å reflektere over risikoene som var relevante for deres spesifikke arbeidsplasser.

En viktig del av HMS-uka var vår questback-undersøkelse som ga deltakerne muligheten til å evaluere uken og gi verdifulle tilbakemeldinger. Dette gir oss verdifulle innsikter som vil hjelpe oss med å forbedre våre fremtidige HMS-initiativer.

I år hadde vi også den ære av å ønske konsernsjefen, Jimmy Bengtsson, velkommen til ett av våre prosjekter. Dette besøket understreker hvor høyt vi verdsetter sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen, og det viser at vårt engasjement starter på toppnivået av organisasjonen.

I tillegg til temaene som omhandlet de seks store fareområdene, ga vi flere av våre ansatte muligheten til å gjennomføre SOS-samtaler, som er et verdifullt verktøy vi tidligere introduserte i en annen HMS-uke.

Jeg vil gjerne takke alle våre dedikerte medarbeidere for deres engasjement og deltakelse i å gjøre GEO Fundamentering & Bergboring til en tryggere arbeidsplass for alle. HMS-uka er en viktig milepæl i vår felles reise mot en kultur der sikkerhet er et kollektivt ansvar, der vi alle bryr oss om hverandre og arbeider sammen for en enda tryggere fremtid på arbeidsplassen.

Remi Bjørkå / HMS leder GEO fundamentering & bergboring