Fundamentering er en sentral og kritisk del av ethvert utbyggingsprosjekt. Snart kan man endelig få fagbrev som fundamenteringsarbeider. Vg3 fundamenteringsfaget er nytt lærefag fra høsten 2024, og Geo har vært sentral i arbeidet. «Fundamenteringsfaget vil øke kompetansen og anseelsen til alle som jobber i bransjen. I tillegg er det viktig med tanke på rekruttering», sier Stig Eriksen i Geo, som har vært med å utarbeide læreplanen.

Nytt fagbrev: Fundamenteringsarbeider – Anleggsmaskinen