For å sette enda mer fokus på levering av Grønnlapper har flere av selskapene i KYG fra i vinter opprettet «Månedens Grønnlapp». Hver måned informerer man om en av foregående måneds hendelser som er rapportert inn. Denne blir distribuert til alle medarbeiderne og gjennomgått på arbeidsplasser. Grønnlappen er kanskje det viktigste virkemidlet organisasjonen har for å fange opp hva som gjøre oss bedre.