Fundamentering N10-005 utfører pelearbeidet i oppdrag fra AF-Gruppen ved utbyggingen av E6 på veistrekningen Frya-Vinstra. Totalt skal ca. 20 600 meter  betongpeler med en maksimal lengde på 60 meter, eller 667 peler totalt, settes i bakken for å styrke grunnen. colorgreen Av disse 667 betongpelene settes 530 i løsmasser og de resterende 137 i fjell.

Jobben vår skal være ferdig i månedsskiftet februar/mars.  Tidligere har Kynningsrud Fundamentering vært på plass i samme området for å sikre grunnen for bygging av ei bru med stålkjernepeler.

Se film fra prosjektet

Se artikkel om prosjektet på bygg.no