Ombyggingen  av Askim stasjon er en del av kontrakten Leif Grimsrud AS  er blitt tildelt av Jernbaneverket i forbindelse med utbygging av Østre Linje.

Kynningsrud Fundamentering skal utføre spuntarbeid i tillegg til staging av spunt og stålkjerner for den nye undergangen under jernbanen ved eksisterende stasjonsbygning. Arbeidene  er krevende tidsmessig siden de skal skal utføres i  planlagt togstans fra 16. juni  og stå ferdige for montering av undergang 21. juli.

Kontrakten vår har en verdi på ca 4,5 millioner kroner.