Borede stålrørspeler, diameter 900mm til 70 meters dybde

For arbeidsfellesskapet Bjelland og SV Betong utfører vi boring av ca 50 peler til berg for fundamentering. Brunnholen bru blir 25,2 meter brei og 248 meter lang. I tillegg til krevende fundamentering er byggemetoden spesiell. Brua blir støypt i seksjonar inne på landkaret og skyvd over godsterminalen med millimeterpresisjon.

Boringen starta i August og vil etter planen pågå ut året. Vi takker byggherre og SV Betong for tilliten.