I samarbeid med Opplæringskontoret for Anleggs- og bergfagene – OKAB – har vi tatt inn Mathias som lærling. Læretiden er på to år.  Mathias har gått Anleggsteknikk på Kalnes VG skole før han kom til oss i Kynningsrud Fundamentering.

Mye å lære for en ivrig lærling

I følge læreplanen skal lærlingen vår ha opplæring i følgende fagområdet:

  • Planlegging, stikking og oppmåling
  • Bygging og vedlikehold
  • Maskiner og utstyr
  • Bransjelære

I tillegg vil vi spisse kompetansen mot vår bransje. For å gi ham fullverdig opplæring, skal Mathias også hospitere hos Leif Grimsrud AS. Faglig ansvarlig for Mathias er Geir Berntsen.