Barnelandsbyen består til nå av tre bolighus og et fellesrom med kjøkken og matsal. Felleshuset har fått navnet Kynningsrud, til ære, og som takk, for den viktige støtten vi i Kynningsrud har bidratt med gjennom mange år.

I hvert av de tre husene bor åtte barn og en «mor». Planen er å utvide Malaika Villages Faraja med ytterligere seks slike bolighus etter hvert som finansieringen er på plass.

Kynningsrud var med på åpningen

– Det var spesielt å være med på åpningen, og se hvordan vi er med på å gjøre en stor forskjell for mange. Selv om vi ikke klarer å hjelpe alle, så er det veldig godt å se hvordan vårt bidrag redder mange fra en utrøstelig tilværelse i slumområdene. Det var utrolig sterkt å få et dypt innblikk i forholdene i slummen, og like sterkt å oppleve festdagen med åpning av landsbyen. Man blir ydmyk av å kunne bidra til en slik forandring av barnas tilværelse, sier Heine Lien, som representerte Kynningsrud på den store dagen.

Det var en delegasjon på ca. 30 personer fra Norge som deltok på åpningen, og alle hadde med seg gaver som ble gitt til barna.
– Det å se hvordan barna ble ivaretatt av personalet, og den gleden de viste ved å få oppmerksomhet og gaver, har gitt uforglemmelige inntrykk, forteller Heine Lien.

God standard og bra vedlikehold

Den bygningsmessige standarden på den nye barnelandsbyen er svært god, og samtlige bygninger og uteområder som ble tatt i bruk i 2012 blir godt vedlikeholdt. Det er betryggende, for det er allmen kjent at vedlikehold dessverre ofte forsømmes i afrikanske land.

Støtte til enkeltindivider gir ringvirkninger

Nøden i afrikanske land er stor, og man kan lett føle avmakt ved at man ikke klarer å hjelpe flere enn det som er mulig. For å ikke la en slik følelse ta overhånd, så må man se det man klarer å gjøre for enkeltindivider. Rundt enkeltindivider skapes det igjen betydelige positive ringvirkninger, som gir en bedre hverdag for mange. NSP Aid jobber etter et langsiktig perspektiv, og er involvert i mange ulike hjelpeprosjekter. Utover å etablere barnelandsbyer, så drives flere ulike skole- og utdanningsprosjekt for barn og ungdom fra slummen. Det gis også bistand til å etablere virksomheter for å kunne skape eget inntektsgrunnlag for barna når de vokser opp.