Kynningsrud Fundamentering har tildelt HMS-prisen for 2020 til Geir Berntsen. Han er anleggsleder i selskapet og har jobbet for Kynningsrud Fundamentering i 26 år.

Prisen begrunnes som følger:

«Geir følger opp HMS-arbeidet på flere prosjekter på en gang. Han er ikke redd for å si ifra hvis han mener noe som ikke er sikkert å gjennomføre. Geir tar heller en ekstra telefon og spør dersom det er noe han er usikker på innen HMS. Han er til å stole på og man føler seg trygg og ivaretatt på de prosjektene han har ansvar for. Geir er dessuten blid og omgjengelig.»

Vi gratulerer Geir med årets HMS-pris!