Eckbobanen

 

Idrettsforeningen Ready utvider banearealet sitt på Gressbanen i Oslo med et flott kombinasjonsanlegg. Kunstis om vinteren og kunstgress om sommeren bygd over en kjeller med garderober, parkering og til og med en matbutikk.

Seby er hovedentreprenør, og GEO er med på laget. Det er leire i området, og vår jobb er å sette spunt og stive av denne med lissestag i en til to nivåer. For oss er dette en liten men viktig jobb: vi sikrer byggegropa mens arbeidene pågår, og vi sikrer at omkringliggende veier, boliger og den eksisterende banen blir liggende der de skal: #PÅTRYGGRUNN.

https://www.veidekke.no/aktuelt/pressemeldinger/veidekke-bygger-kombinert-idrettsanlegg-og-butikk-i-oslo-for-ready/