Vedal Entreprenør bygger nye studentboliger i Gjerdrumsvei 10 for Studentsamskipnaden SiO.
GeoFB skal utføre pelearbeidene for dette prosjektet. Det skal bores ca. 3000 m med 273 rørvegg (c-c 0,5) tillegg til sprøytebetong og staging (opp til 5 stagrader).
Det er også mulig det blir stålkjernepeler eller dypkomprimering for ett av byggene. Det skal tilsammen settes opp 3 studentblokker, så det kan være at arbeidene kommer i to omganger.
Arbeidene startet opp i juni 2023☀️