Vi gratulerer Kenneth Bedin med fagbrev i brønn og borerfaget

Dagen ble feiret med kake på kontoret. Her med avdelingsleder Nils Veslegard

Det jobbes med dyrt, avansert utstyr og det utføres daglig kompliserte oppdrag både på land og sjø.

Fagbrevet er viktig for rekrutteringen til faget, og det at kompetansen til våre ansatte blir formalisert er positivt både for Geo Fundamnetering& Bergboring AS, og gir en trygghet for våre kunder.