De siste seks årene har GEO FB utført fundamenteringsarbeidene på en rekke ferjekaier opp og ned langs kysten.

Kaiene må tilpasses og bygges om når ferjene elektrifiseres. Delvis for å få på plass den elektriske infrastrukturen, og delvis fordi de nye ferjene er lengre og smalere, og optimalisert for å være energieffektive.

Vi har jobbet tett med vår leverandør SSAB i hele denne perioden, og de har nylig publisert en Customer Case på sine hjemmesider for å beskrive samarbeidet. Se her: SSAB Large diameter piles in deep and steep Norwegian fjords – SSAB